Řešení a služby

 • Úvod
 • Řešení a služby

Řešení komunikační infrastruktury

Navrhujeme řešení s ohledem na specifické podmínky a přání klienta, včetně Instalace datových sítí s následnou implementací a konfigurací řešení.

 

Integrace a integrační služby

Naše řešení integruje uživatelská rozhraní a data do jednoho uzavřeného funkčního systému, který svým charakterem napomáhá business procesům a investicím do komunikační infrastruktury.

 

Konzultační a expertní služby

Poskytujeme konzultace a navrhujeme koncepce komunikační infrastruktury. Díky expertnímu poradenství v oblasti komunikační infrastruktury zvýšíme produktivitu a racionalizujeme pracovní postupy.

 

Služby servisu a podpory

Zajišťujeme komplexní služby servisní podpory nejen na námi dodávaná zařízení. Garantujeme obnovení funkčností dotčených systémů ve stanovených dobách dle servisní smlouvy. 

 

Služby podpory koncových uživatelů

V rámci našich služeb zákazníkům poskytujeme nadstandardní a komplexní podporu koncových uživatelů. Služba je dostupná jak vzdáleně, tak i v režimu on-site s garantovanou dobou řešení.

 

Síťové systémy

Poskytujeme aktivní prvky a nástroje pro správu a dohled inteligentní informační sítě, které  umožní automatizovat, zjednodušit a integrovat komunikační infrastrukturu. Výsledkem je efektivnější využívání síťových zdrojů, úspora času, zvýšení produktivity a spokojenost zákazníků.

 

Spolupráce, hlasové a video služby

Integrujeme řešení pro spolupráci a jednotnou komunikaci v oblastech IP telefonie, audio/video konferencí, systémy péče o zákazníky a aplikace pro sjednocenou komunikaci. Jednotná komunikační infrastruktura garantuje snadnou komunikaci kdykoliv a kdekoliv.

 

Bezpečnost

Bezpečná komunikační infrastruktura podstatně snižuje riziko zneužití informačního systému, zcizení dat, šíření virů, neoprávněných přístupů a ztráty produktivity zaměstnanců.

 

Datová centra

Navrhujeme a stavíme Datová centra, poskytujeme cloudové služby a výsledkem optimalizovaného datového centra je efektivnější a pružnější obchodní rozhodování, zvýšení bezpečnosti dat a snížení nákladů na provoz komunikační infrastruktury.

 

Mobilní a bezdrátová řešení

Díky našim řešením umožňujeme snadný přístup k informacím, aplikacím a síťovým zdrojům komunikační infrastruktury v reálném čase.

 

Audity a procesní analýza

Díky našim analýzám zajistíme, aby komunikační infrastruktura podporovala efektivnost a výkonnost obchodních procesů.

 

Politika IMS

Společnost ETTEA tvoří tým odborníků s dlouholetými a vysoce specializovanými zkušenostmi v oblasti budování komunikačních infrastruktur a zavádění informačních technologií.

Nedodáváme pouze specifické technologie, ale nabízíme vždy unikátní řešení, přičemž kreativní přístup pro nás není přidanou hodnotou, nýbrž základem naší práce.

Naším cílem je naplňování potřeb zákazníků, hledání individuálních řešení a dlouhodobé partnerství.

 

Stojíme na čtyřech základních pilířích:

 • Tým zkušených odborníků
 • Dlouholeté zkušenosti
 • Podpora našich zákazníků
 • Rychlé řešení problémů

 

Naší politikou je:

 • Přiblížit se co nejvíce potřebám a očekáváním zákazníka.
 • Zákazníkovi nabízet komplexní služby počínaje analýzou, následným návrhem řešení, zabezpečením vzdálené podpory, odborného poradenství, přes zajištění nákupu až po instalaci vhodného hardware, software a síťových prvků.
 • Rozvíjet, budovat a neustále zlepšovat systém managementu, který zahrnuje všechny oblasti našeho podnikání včetně zajištění vysoce kvalifikovaných pracovníků.
 • Zajištění bezpečnosti dat je pro nás prioritou.

 

Zavazujeme se:

 • Plnit všechny relevantní požadavky zákazníka na danou zakázku.
 • Plnit všechny závazné povinnosti související s našimi činnostmi, jak v oblasti kvality, tak v oblasti bezpečnosti informací, životní prostředí nevyjímaje.
 • Pro rozvoj systému managementu si stanovovat cíle, které povedou k neustálému zlepšování.
 • Chránit životní prostředí, předcházet jeho znečišťování a dostupnými prostředky přispívat k udržitelnému rozvoji, který nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.
 • To vše v souladu s požadavky norem ISO 9001ISO/IEC 27001ISO/IEC 20000-1 a ISO 14001, stejně jako s požadavky souvisejících norem, normativních dokumentů a právních předpisů.

 

Zkušený tým našich odborníků zefektivní provoz vašeho IT prostředí. Je to pro nás jednoduché.

 

V Praze, 1.1.2019

 

Ing. Jan Sedlačík,

jednatel

Aktuální informace

15.10.2019 Oct
Certifikace ISO

Naše společnost ETTEA Solutions, s.r.o. byla úspěšně certifikována dle standardů a norem ISO v oblasti „Analý…

1.4.2019 Apr
Microsoft CSP a SPLA

Společně se společností Microsoft našim zákazníkům poskytujeme pronájem licencí produktů Microsoft v r…

1.3.2019 Mar
Oznámení o změně sídla společnosti

Dovolujeme si vás informovat o změně sídla naší společnosti. Naše nová fakturační a dodací…

S řešením vašich požadavků u nás můžete vždy počítat.